Sztuka ludowa w Polsce z zainteresowaniem środowiska badawczego, artystycznego i kolekcjonerskiego na większą skalę spotkała się dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Od tego czasu twórczość ludowa, nierzadko traktowana jako pozytywna opozycja w stosunku do oficjalnych nurtów sztuki współczesnej, cieszyła się nieprzerwanie grupą swoich amatorów i pasjonatów. W kolejnych latach powstawały stowarzyszenia i organizacje promujące w środowisku kulturalnym twórczość artystów ludowych, by wspomnieć tylko działające w drugiej i trzeciej dekadzie XX wieku "Warsztaty Krakowskie" czy bardzo aktywną w drugiej połowie stulecia Centralę Przemysłu Ludowego i Artystycznego (tzw. "Cepelię").
Obecnie istnieje grono artystów ludowych, których twórczość jest doceniana, a nawet poszukiwana przez kolekcjonerów. To rosnące zainteresowanie sztuką ludu związane jest przede wszystkim z jej szczerością płynącą wprost z serca niewykształconych artystycznie, prostych ludzi, którzy ukazują w malarstwie i rzeźbie swoją wiarę i najbliższy, znany z codzienności, otaczający ich świat.

Katalog poświęconej zagadnieniu twórczości ludowej i prymitywnej IX Aukcji Dzieł Sztuki Krakowskiego Domu Aukcyjnego prezentuje szeroką i zróżnicowaną ofertę, wśród której przeważają dzieła z kategorii sztuki ludowej. W katalogu znalazły się zarówno obiekty pochodzące jeszcze z XIX wieku, jak i powstałe już w XXI stuleciu prace współczesnych artystów ludowych. Oferowane dzieła stanowią przegląd ponad 100-letniej historii sztuki ludowej z terenów Polski (Podhale, Żywiecczyzna, Sądecczyzna – Paszyn, Kielecczyzna, Śląsk, Kaszuby, Pomorze).

Spora część obiektów IX Aukcji Dzieł Sztuki pochodzi ze zbiorów znakomitego znawcy oraz badacza kultury, obrzędowości i wierzeń ludowych Słowian - dra Leonarda Pełki (1929-2020), członka Polskiego Towarzystwa Religioznawczego oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, autora opracowania Polska demonologia ludowa, a także fascynata i kolekcjonera sztuki ludowej.
Warto również zauważyć, że zdecydowana większość prezentowanych w ofercie dzieł została zakupiona przez kolekcjonerów bezpośrednio u ich autorów.

Obok licznych przykładów ludowej rzeźby i malarstwa na szkle w katalogu znalazły się również prace prymitywistów: Karola Kostura - współczesnego artysty nieprofesjonalnego związanego z Nowym Targiem, krakowskiego "Nikifora z Bronowic" - Mariana Grabowskiego, kieleckiego malarza Tadeusza Żaka czy twórców śląskich, takich jak Leopold Wróbel i Eugeniusz Krawczuk.

Organizowana przez Krakowski Dom Aukcyjny aukcja stanowi krok w kierunku poszerzenia wiedzy o polskiej historycznej i współczesnej sztuce nieprofesjonalnej. Jest ona również okazją do wzbudzenia zainteresowania twórczością artystów ludowych na rynku sztuki w Polsce. Ta, jak się wydaje, niewystarczająco doceniana jeszcze obecnie sztuka, zawiera w sobie obiecujący potencjał inwestycyjny, który może wzrastać wraz z dalszym odkrywaniem twórczości artystów nieprofesjonalnych XX wieku. Wspomniany potencjał wiąże się po części również z widocznym w ostatnich latach zanikaniem aktywności twórców ludowych działających ze szczerej potrzeby serca.

Wszystkie obiekty z oferty można zobaczyć na wystawie przedaukcyjnej, która będzie trwać od 13 do 25 maja 2021 w Krakowskim Domu Aukcyjnym [ul. Starowiślna 14 - Kraków] od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.


Popularne

 

Karol WÓJCIAK (Heródek) (1892-1969), "Anioł"

176 EUR
 

Zofia GĄSIENICA-ROJ (ur. 1923), "Przy ognisku" (1978)

396 EUR
 

Karol WÓJCIAK (Heródek) (1892-1969), "Trzy gnotki"

264 EUR
 

Andrzej WOJTCZAK (ur. 1945), "Św. Teresa"

198 EUR
keyboard_arrow_up
add